Column

t Is afgelopen met krantje spelen

08-09-2012
Iets dat uit wrok ontstaat is geen lang leven beschoren. Alle lof dus voor Coos Versteeg, de journalist die met enige onenigheid de Haagsche Courant verliet om vervolgens een eigen krant te beginnen: hij hield het bijna zes jaar vol met zijn Den Haag Centraal. Een volgens Coos ‘betrokken' Haagse krant die de abonnees moest weten te binden die ‘massaal' wegliepen bij het AD. Deze missie blijkt faliekant mislukt. AD/Haagsche Courant is gezonder dan ooit en Den Haag Centraal vroeg deze week haar eigen faillissement aan. Daarmee komt een einde aan een weekkrant die weliswaar veel sympathie had, maar te weinig inkomsten. Al was Coos een kampioen in het opsporen van subsidies en geldpotjes bij allerhande stichtingen, de mogelijkheden raakten uitgeput. En zijn werknemers ook. Heel veel ‘lieve, enthousiaste mensen' gaven hun kennis en kunde aan de krant. Ze deden het voor Coos, niet voor het geld. Ze kregen een fooi, als die al werd uitbetaald. Sommigen werkten voor een fles wijn met de Kerst. Zelfs met deze goedwillende medewerkers wilde het niet lukken. Toen de krant na drie jaar diep in de rode cijfers bleef steken kwam van alle kanten hulp op gang - opvallend veel hulp van de kant van de gemeente. Ambtenaren kregen de krant een jaar lang bij hun kerstpakket. Wethouder en oud-journalist Henk Kool (PvdA) doneerde onlangs nog een door de Haagse belastingbetaler gefinancierde medewerker, zonder inhoudelijk verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad. Koot en Bie deden gratis een reclamecampagne. Maar zelfs met die twee kanonnen wilde het niet lukken de krant naar het Haagse firmament te schieten. Niet zo vreemd; de doorsnee Hagenees heeft het krantje van Coos nog nooit gezien. Vraag mensen in Spoorwijk naar Den Haag Centraal en ze sturen je doodleuk naar het station. De uitgave werd alleen in de betere wijken van de stad verspreidt - tsja, daar zijn er niet zo veel van. Den Haag Centraal bleek geen weekkrant maar een wijkkrant. ‘Een economisch moeilijk tijdsbestek', daar wijdt Coos de ondergang aan. Den Haag Centraal als Griekse tragedie. Wellicht kan de Appel er een voorstelling van dertig uur van maken? Een Haags familiedrama over slecht ondernemerschap - want dát is het.  Naschrift: volgens Coos Versteeg bestaat deze column uit 'halve waarheden en leugens'. Hij heeft to op heden verzuimd mij te melden welke dat zijn. Den Haag Centraal heeft een voorzichtige doorstart gemaakt, waarmee in ieder geval het nut van deze column bewezen is. Met deze vredige constatering sluit ik de discussie.