Column

Nee 66

17-06-2014
‘Democratie is de burger zoveel mogelijk met rust laten’, fluisterde een politicus mij onlangs in het oor. U begrijpt, dat was geen D66-politicus. Die club van overenthousiaste hervormers begint zich steeds meer te roeren. Iedereen ziet de opkomst van extreem rechts, niemand ziet de opmars van D66. Een buitengemeen gevaarlijke partij en ik zal u zeggen waarom: het electorale succes geeft ze steeds meer ruimte om hun programma uit te voeren. Daarin staat nergens dat de burger met rust wordt laten. Eerder het tegenovergestelde: wij worden geacht overal mee te denken en te doen. D66 wil de democratie omkatten, dat weet u toch? Dat is zelfs hun raison-d’etre. Oprichter Hans van Mierlo, Jan Terlouw, Thom de Graaff, het waren stuk voor stuk sympathieke, gedreven politici. De huidige leider - zonnekoning Willem Alexander Pechtold - is er ook zo een. Het volk trapt er in. Charisma is een gevaarlijk wapen als het in de verkeerde handen valt. D66 heeft - als enige - twee wethouders in het nieuwe Haagse college. Hun macht is verdubbeld. Tom de Bruijn, zo heet de nieuwe haring. Alsof het niet erg genoeg is dat hij van die drammerige D66 is, is Tom ook nog eens aan het eind van zijn politieke loopbaan. Hij hoeft zich niet meer te bewijzen. Het haantjesgedrag (en het baantjesgedrag) is weg. Daarmee is de kans dat Tom verstandige beslissingen onaanvaardbaar groot. Niet is zo gevaarlijk als een politicus die weet wat hij doet. Dat zijn we in deze stad ook helemaal niet gewend! Tom geeft in het nieuwe College de richting aan en laat dat meteen merken. Na amper een week op het Ijspaleis heeft hij al een bijnaam gekregen van zijn ambtenaren: ‘TomTom’. Als wethouder van Financien mag TomTom straks 245 miljoen weg te geven. Maar daar moeten wij natuurlijk wél wat voor doen, indachtig het credo van D66. Terwijl we dat al hebben gedaan, immers, hoe zijn ze aan die miljoenen gekomen? Door onze hardverdiende centen af te pakken in de vorm van belastingen. En dan óók nog eisen dat we ons ontwikkelen en ontplooien en  met democratie en politiek bezighouden? D66, hou op. Je maakt me hoofd moe.