Column

Naar de meubelboulevard voor een betere wereld

20-03-2008
Met Pasen herdenken wij dat Jezus voor ons gestorven is, aan het kruis van Golgotha, dat hij zijn bloed heeft laten vloeien, ter vergeving van onze zonden -  en daarom eten we met Pasen allemaal een ei. Hij stierf aan een houten kruis; is dat de reden dat mensen massaal naar de meubelboulevard gaan op 2e Paasdag? Goede vrijdag is een Nationale Feestdag voor Chocola geworden. De Verlosser is ingewisseld voor de paashaas. Wie kent nog wat de betekenis is van het Paasfeest? Ken uw klassiekers: het paasfeest is ooit gekaapt door het christelijk geloof. Oorspronkelijk was het een heidens feest  - vandaar de eieren en de paasvuren. De heidenen ‘wandelden in ontuchtigheden, wijnzuiperijen en gruwelijke afgoderij', schrijft Petrus (zelf ook gekruisigd) in het Nieuwe Testament. Om deze losbandigheid een halt toe te roepen, werd de dood van Jezus opgevoerd. Het oorspronkelijke Paasfeest heeft dus niets te maken met een kruisiging of een wederopstanding. Jezus stond razendsnel weer op uit zijn graf; de meeste mensen wachten met Pasen zo lang mogelijk met opstaan. Toch kan het absoluut geen kwaad om deze dagen even stil te staan bij het Lijden met een grote L. Als dat de les is die wij moeten leren van die ouwe Spijkermans, dan  geloof ik hem. Lijden is van alle tijden. En er wordt heel wat afgeleden in deze wereld. De vanzelfsprekendheid van ons luxe bestaan maakt het moeilijk om ons te verplaatsen in een situatie waarin Lijden de harde realiteit is. Mensen lijden aan ziektes, onderdrukking, uitbuiting, honger. Er zijn in Nederland 1 miljoen mensen die niet rond kunnen komen: ook dat is Lijden. Groot leed of klein leed, het maakt niet uit: we krijgen allemaal onze portie. Lijden is de pijn van het zijn.   Maar er zijn mensen die teveel lijden. Loop, al is het maar in gedachten, een stukje mee in die lange stoet van de minderbedeelden. De onderdrukten. De armen. De verschoppelingen. Denk aan de lange, bittere voettocht die zij maken, een voettocht die ons - uiteindelijk - binden zal. Met andere woorden: u hoeft zich niet schuldig te voelen, als u straks in de file staat, naar Ikea. U doet precies waar het voor bedoeld is: lijden. Pasen is een heidens karwei.