Column

Kunnen we nog trots zijn op de HTM?

29-05-2012
Schuimbekkend zal de Haagse gemeenteraad hebben toegezien hoe eergisteren hun besluit - de openbare aanbesteding van het busvervoer in Den Haag uitstellen - compleet werd genegeerd. Die beslissing wordt namelijk genomen door buitenstaanders - het Stadsgewest Haaglanden. Waarom wilde de gemeenteraad uitstel? Omdat de Tweede Kamer bezig is met een spoedwet om die hele aanbesteding af te kappen of op z'n minst uit te stellen. Dat worden dus dure bergen mosterd na de maaltijd. Anderzijds had het Stadsgewest weinig keuze, dit traject zou allemaal te lang gaan duren en dan volgen er schadeclaims, boetes, gedoe uit Brussel. U begrijpt: deze openbare aanbesteding is - wanneer eigenlijk niet ? - een horrorverhaal over falende bureaucratie, miskleunende stadsbestuurders en bovenal: een peperdure rekening die wordt neergelegd bij de burger. Privatisering van overheidsdiensten, je moet het toch niet willen. Waarom wordt er met de botte bijl gehakt in de kerntaken van de overheid? Komt door het liberale gedachtengoed. Dat streeft naar een zo klein mogelijke rol van de overheid en een zo groot mogelijke bemoeienis van de commercie. Ik hoef u niet uit te tekenen welk partijen hier een warm voorstander van zijn. Groot was dan ook de animo onder HTM'ers om bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen op de PVV te stemmen. Die zouden immers faliekant tegen openbare aanbesteding van het vervoer in onze regio zijn. Maar Wilders liet deze verkiezingsbelofte net zo makkelijk vallen bij de onderhandelingen voor zijn gedoogsteun. Gevolg: een massa woedende en zwaar teleurgestelde HTM'ers. De lokale PVV haalde doodleuk zijn schouders op en gaf daarmee een bewijs van onvermogen. Immers, een goede politicus beschikt over twee essentiele eigenschappen: de eigenschap om te voorspellen wat er de komende vier jaar écht moet gebeuren - en de eigenschap om na vier jaar gladjes uit te leggen waarom het niet is gebeurd. HTMbuzz (wat een schijtnaam) heeft de aanbesteding gewonnen. Veolia, de verliezer, zegt niet kunnen begrijpen hoe de HTM voor 27 miljoen per jaar kan rijden. Zij stellen dat het minimaal 8 miljoen meer kost. Lijkt me duidelijk wie uiteindelijk dat verschil mogen betalen: u en ik. Ik voorspel u - en ik ben geeneens politicus: volgend jaar giert onze OZB-belasting omhoog. Dát is de definitie van openbare aanbesteding: de burger betaalt.