Column

Kleine moeite

02-10-2018

Een groeiend aantal Haagse straten is dusdanig ingericht dat de automobilist er nog wel mag rijden maar nadrukkelijk 'te gast' is. Na enige gewenning werkt het, ook in de auto, rustgevend. Edoch, waar de fietser te gast is gaat het fout. De Suezkade is zo'n weg waar je als automobilist het idee krijgt dat je op een fietspad rijdt. De rijbaan is te smal, je rijdt half over het fietspad. Je moét wel vertragen. Maar daar waar fietsers en voetgangers elkaar kruisen en letterlijk in de wielen rijden gaat het falikant fout. Al sinds de oplevering van opnieuw ingerichte Grote Marktstraat zijn er dagelijks tientallen bijna-ongelukken. Zie hier wat er gebeurt als je de planning overlaat aan een nerd.

Op de tekentafel zal het er prima uit hebben gezien, zo'n verkleurd en enigszins bedrempeld fietspad, dwars door een voetgangersgebied. In het echt is het een drama. Alle ondernemers aan de Grote Marktstraat zijn inmiddels cum laude afgestudeerd in de EHBO. Zij zijn behendiger met gips dan de langst werkende verpleger op de gipskamer van het Westeinde-ziekenhuis. Dodelijke ongelukken zijn er nog niet geweest, wel een batterij blauwe tenen en schenen, een peleton verzwikte enkel- en polsgewrichten en vooral: een tsunami aan verbaal geweld. Een kritisch rapport - gemaakt in opdracht van de gemeente - toonde vorig jaar al aan dat de fietsgeul niet veilig is. Toch wordt er geen ene hol aan gedaan. Waarom?

Omdat dit College van B&W er blijkbaar geen waarde aan hecht om voetgangers én fietsers te beschermen. Zulks kan de enige conclusie zijn, nu zich al jarenlang iedere dag een bizarre pas-de-deux afspeelt in de drukke Haagse winkelstraat. Scheldende fietser en schrikkende voetgangers, in een onvrijwillige spagaat uit het ballet 'de Notenkraker' van Tsjajkovski. Waarvan de titel voor menig mannelijk overstekende voetganger toepasselijker is dan we zouden moeten willen. De oplossing is natuurlijk doodeenvoudig: maakt de Gedempte Gracht, die parallel loopt aan de Grote Marktstrat, geheel autovrij. 't Is toch al een verwarrende straat, omgeven door pollers en verkeerscirculatiegedoe. Leidt vanaf de Prinsengracht fietsers die straat in en gebruik de ter plekke vrijgekomen parkeerplaatsen als fietsenstalling. Maak het netjes met nietjes. Probleem opgelost. Kleine moeite, Grote Markt.