Column

Haags Tale Instituut onderscheidt Henk Bres

30-09-2010
PERSBERICHTUit erkentelijkheid voor al zijn nimmer aflatende inspanningen om Den Haag in het algemeen en de Haagse taal in het bijzonder landelijk op de kaart te zetten, heeft het Haags Talen Instituut (HTI) besloten om ras-Hagenees Henk Bres te bevorderen tot ‘Zware ambassadeur van het Haags’.Met deze onderscheiding hoopt het HTI tegengas te bieden aan de bezorgdheid die de heer Henk Bres onlangs in zijn column in het Haagse huis-aan-huiskrant De Posthoorn uitte. Zijn verontwaardiging betrof de erkenning die het HTI meende te moeten verlenen aan de bijdrage die de Duindorpse jeugd aan het Haags levert via het alom hooggewaardeerde  programma ‘Oh Oh Cherso’. HTI-directeuren Sjaak Bral, Marnix Rueb en Robert-Jan Rueb bestempelden hun succesvolle stadsgenoten in een persbericht tot ‘ware ambassadeurs van het Haags’, hetgeen bij de heer Bres in een verkeerd keelgat schoot. In hun enthousiasme rond de Cherso-jongelingen waren de initiatiefnemers namelijk vergeten dat zij deze eretitel al vele jaren geleden aan de heer Bres hadden verleend.Reden om over te gaan tot een verzwaring van zijn eretitel tot: ‘Zware Ambassadeur van het Haags’.De heren Bral en Rueb willen hiermee voorkomen dat zij in debat moeten gaan met de heer Bres – een activiteit die overigens in het door het HTI uitgegeven Groen-Geile Boekie ‘bresse’ heet, naar hem vernoemd. 'bresse': ‘onvrèwillig un vùis inslikke’