Column

Ganzenhorden

10-02-2018

Het is volgens Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland onmogelijk om alle Canadese ganzen uit te roeien. Dat wil niet zeggen dat je het niet moet proberen. Ze hebben hier niets te zoeken; ze heten niet voor niets Canadese ganzen. Ooit waren de Canadezen bevrijders. Nu zijn het bezetters. De Canadese ganzen zijn aan komen waaien en nooit meer weggegaan. Waarom zouden ze? De etters zijn brutaal genoeg om voedsel te vinden op de akkers en hebben bovendien gansch' schijt aan hun gevleugelde inheemse vrienden.

Nu kun je je afvragen wat dan precies inheems is; er was om te beginnen helemaal niets hier. Wij hebben dit land gebouwd op de bodem van de oceaan. De Veluwe is boom voor boom aangeplant. Natuurreservaat de Oostvaardersplassen is op de tekentafel bedacht. We kunnen in ieder geval wél stellen dat die ganzen hier niets te zoeken hebben en dat ze zich vermenigvuldigen als ratten. Ze vreten de landbouwakkers kaal en veroorzaken miljoenen euro's schade. Weg ermee. Maar de gans - ook de Canadese - is beschermd. Tenzij er veel te veel zijn en dat is overduidelijk is geval. Twintigduizenden ganzen, dat is boventalllig en dan heb ik het alleen over onze provincie: er zijn er nog een flink aantal die dezelfde problemen hebben. Het siert Milieufederatie dat zij opkomt voor de natuur, maar doe dat dan voor de zwakkeren, niet de - ingevlogen - sterke soorten.

Gelukkig heeft het provinciebestuur dit bijtijds gesignaleerd. Inmiddels is een vergunning verleend, een ontheffing aan Faunabeheer, voor mannen met een geweer. Die hebben trouwens ook een probleem: niemand lust ganzenvlees. Ik zeg: invriezen en terugvliegen naar Canada. De Hollandse bodem is simpelweg niet het natuurlijke omgevingsgebied van deze gans. Zodra ze voor problemen zorgen is het legitiem om er van af te zien te komen. We hebben al te maken met een oprukkende tijgermug, Japanse krabben en andere tuig dat onze inheemse flora- en fauna bedreigd. Dáár zou Milieufederatie Zuid-Holland zich druk over moeten maken, in plaats van het omarmen van dit Paard van Troje.