Column

Frustratiesamenleving

22-11-2013
Het woord van het jaar: participatiesamenleving. Het woord dook op in de Troonrede van Lex. Heel het land kreeg de boodschap mee die dit kabinet heeft, en die de boodschap luidt: meedoen. ‘Jullie mogen het zélf doen’, jubelt de regering.  Op z’n Haags: ‘je ken me nog meer vertellen, wij de worst en jullie de vellen’. Er is niks mis met meedoen, die boodschap is trouwens al zo oud als Balkenende. Jan Peter riep ook op tot meedoen, om vervolgens zelf spoorloos in de coulissen te verdwijnen. Als de apostel van de deugd deze zelf niet uitdraagt, wat moeten wij er dan mee? Participatiesamenleving,  het klinkt leuk, maar het zou natuurlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Daarom toch: iedere poging van de overheid of het kabinet om met ons mee te doen is meegenomen. Al mislukken ze vaak jammerlijk. Dat geldt vrees ik ook voor de oproep om mee te denken over een transformatorhuisje. Het Ijspaleis heeft uw hulp nodig. Particpatie is gewenst. Van de website: ‘De gemeente wil het transformatorhuisje aan de Mient 111K opknappen. U kunt meedenken over de kleur van het transformatorhuisje.’ Uit onderzoek blijkt dat mensen die betrokken zijn bij hun omgeving daar meer voor doen. In schone wijken houdt men de buurt sneller schoon. Smerige straten vervuilen juist sneller. Dat willen we niet. We willen een schone, veilige buurt. Om zo’n houding te kweken kan zo’n transformatorhuisje precies de juiste energie geven. ‘Moet het huisje grijs blijven of juist meer kleur krijgen?’, vraagt de gemeente. Dat daarbij de meeste stemmen gelden vind ik jammer; de meeste mensen hebben nergens verstand van. Maar ik besluit mee te doen. Ik wil doorklikken maar stuit dan plotseling op een muur van woorden: ‘Voor deze keuzetool maken wij gebruik van de 1e trede van de participatieladder’. De wát? Van de wát? Ik blokkeer meteen. Zelfs als ik de zin blijf lezen snap ik ‘m niet. Ik weet alleen dat ik instap op de eerste trede van de participatieladder. Wat heb ik daar te zoeken? Stel je voor dat ik daar de sukkel tegenkom, die deze abracadabra heeft geschreven? Snel klik ik weg. Weg participatie, welkom frustratie.