Column

Energielabel

15-01-2015
Hoe krijg je mensen zo gek om iets te doen aan hun energieverbruik? Door ze – samen met hun bezittingen - een label op te plakken. Stigmatisering heeft door de eeuwen heen z’n nut afdoende bewezen. Hele volksstammen zijn er door verjaagd, verbannen of zelfs bijna uitgeroeit. In mijn geval begint het met een brief. Een brief van de overheid waarin staat dat mijn huis niet voldoet. Wie zijn zij om dat te bepalen? Het is mijn huis, dat maak ik zelf wel uit. Maar nee, ik ben het slachtoffer van een oude oplichtingstruc: de kettingbrief. Tenzij ik meewerk, wordt ik aan ketens gelegd. Gedragsverandering kun je ook bewerkstelligen door mensen een label op te plakken. Vergis u niet: stigmatiseren van mensen is een krachtig instrument. Als je iemand een kutmarokkaan noemt, gaat ‘ie zich ook als een kutmarokkaan gedragen. Da’s mijn eerste bezwaar tegen dat nieuwe energielabel voor je woning: je wordt als mens geclassificeerd. Volgende stap: u wordt onderling uitgespeeld. Verdeel en heers, nog zo’n wapen dat machthebbers nog nooit in de steek heeft gelaten. Ik heb energielabel G gekregen. Dat is de slechtste klasse. De G van Ga Weg, Gezakt, Gedumpt. Je kan ook klasse A krijgen, het hoogst haalbare: dan heeft u een groene, zeer zuinige woning. Zo’n nieuwbouwhuis waarvan de ramen beslaan vanwege de isolatie en waar altijd een lichte zweem van schimmel hangt. Gefeliciteerd met je A. Ik ben G, rood en zeer onzuinig. Nou en? Daar betaal ik graag wat tientjes extra voor op mijn energierekening. Ik woon in het Bezuidenhout in een appartement dat in 1933 gebouwd is.  Het bouwwerk heeft het bombardement ternauwernood overleefd; de scheuren van deze rampzalige gebeurtenis uit onze stadsgeschiedenis zitten bij mij thuis in de muur. Ik ben er trots op. De tocht die er doorheen komt geeft mij een gevoel van historisch besef. Dat zal de overheid de bout hachelen. Bij verkoop of nieuwe verhuur is een ‘definitief’ label nodig op straffe van vierhonderd euro. Het aanvragen van een label (je mag de strop blijkbaar zelf om je nek leggen) kost ‘enkele tientjes’. Waar gaat al dat geld heen? Niemand die het u zegt. Laat u niet foppen. Dit energielabel is een smerige belastingtruc.