Column

Eneco

02-10-2018

MijnEneco. Kent u die? Vast wel. Alles is tegenwoordig ineens van ‘mijn’. In een wereld waarin een mens al overloopt van de dingen die gedaan moeten worden krijg je ongevraagd steeds méér taken op je bordje. Ik neem ook al de meterstanden op voor Eneco. En de waterstanden voor MijnDunea. Ik moet van alles doen omdat bedrijven en instanties hun verantwoordelijkheid op ‘mijn’ afschuiven. Feitelijk ben je in dienst van al die bedrijven – je knapt hun werk op. Onder het mom van ‘handig voor u’ verricht je hun handelingen zonder een cent betaald te krijgen. Meer werk voor mij, meer winst voor hen. Vaak moet je ook nog eerst verplicht door een minuut reclamerotzooi voordat je bij ‘jouw’ bedrijf aan het werk kan. MijnZiggo. MijnAzivo. MijnKPN. MijnOverheid. MijnNS. En MijnEneco. Het is helemaal niet mijn Eneco. Als het van mij was, was de energierekening wel wat lager.

Eneco is voor 16 procent in handen van de stad Den Haag. Die wil van de aandelen af. De familiejuwelen worden verkocht om de duurzame agenda van de stad te bekostigen. Ik vind dat een slecht idee. Sowies is het een miskleun om nutsvoorzieningen te verkopen voor een grijpstuiver, waarna diezelf de grijpstuiver wordt stukgesmeten tegen allerhande somstijds goede, maar meestal slecht renderende projecten. Daarna liggen wij aan het infuus van een commerciele partij die enkele uit is op hogere dividentsuitkeringen voor de nieuwe aandeelhouders en dat zijn wij niet meer. Zonde. Wat van ons is, is van ons. Daar blijf je vanf. Gas, licht, water - en electriciteit. Maar zie, dit College van B&W wrijft zich in de handen bij het vooruitzicht op een paar honderd miljoen. Krijgen we die nog in deze regeerperiode? Wethouder Guernaoui denkt van wel. Goed, er moeten een paar plooien worden gladgestreken.

Topman Jeroen de Haas van eneco werd weggepest. Hij vond het een slecht idee om de boel te verkopen op de energiemarkt. Daarom werd hem pootje gelicht. En ons feitleijk ook. Een onderzoek, op last van de rechter, moet eerst uitzoeken hoe stabiel de top van Eneco eigenlijk is. De situatie lijkt nog het meest op het einde van de titanic: het schip zinkt, maar het orkest speelt verder.