Column

Doodgaan doe je in Den Haag

08-02-2012
Maak de tongen maar los: Den Haag krijgt als eerste ter wereld een euthanasiekliniek. Althans, dat klinkt meteen weer zo gevoelloos - we noemen het een Levenseindekliniek. Ja, ik weet het, dat leest niet echt makkelijk. De beoogde lokatie is ook niet onomstreden: de oude abortuskliniek op de Generaal Eisenhowerlaan. Die oude ijzervreter zou eens moeten weten! Er zullen zes gespecialiseerde teams vanuit Den Haag worden aangestuurd die landelijk aan de slag kunnen. De mensen die een beroep doen op deze teams willen zelf niet meer leven maar worden door hun eigen arts niet serieus genomen. De bedoeling is dat, indien het thuis niet mogelijk blijkt, ze in de toekomst ook in de kliniek kunnen overlijden. De verwachting is dat zo'n 1000 mensen per jaar zullen worden geholpen. De artsen van de Levenseindekliniek gaan niet over één nacht ijs. Er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. (Vandaar dat ze natuurlijk graag in Den Haag komen zitten. Wij doen niet anders.) Je kunt dus niet in een opwelling beslissen dat je dood wil, daar gaat uitgebreid onderzoek aan vooraf. Centrale vraag is: mag dit zomaar? Ja, het valt binnen de euthanasiewet. Mag het ethisch gezien? Dat hangt er van af hoe je in het leven staat. En zie, daar komen de tongen los. U kunt er vergif op innemen (excusez-le-mot) dat er demonstraties en protesten komen. Vooruit, laat ik een duit in het zakje doen: vanaf het moment dat je onomkeerbaar jezelf niet meer bent, je geest verliest, als lichamelijk verval intreedt, ongeneeslijke ziektes zich openbaren, kortom, als je geen vat meer hebt op het leven - waarom zou je er dan mee doorgaan? Ik snap zo'n weigerarts niet. Een arts die euthanasie weigert dwingt mensen om te lijden. Op basis van een geloof mensen dwingen te lijden is al helemaal vreemd. Een geloof is een aanname. Een veronderstelling. Vanuit die overtuiging een ander laten lijden om zelf je gelijk te halen klinkt mij onkies in de oren. De vraag is niet zozeer of je mensen moet helpen met sterven. De vraag is: mag je een mens dwingen te blijven leven? En dan ook nog in Den Haag?