Column

De vloek van Bodegraven

20-11-2012
Uit onderzoek van de Universiteit van Enschede blijkt dat ergernissen en irritaties - in deze hectische tijden - explosief toenemen. Het begint onschuldig. Twee op de drie Nederlanders ergert zich aan het openen van een cupje koffiemelk. Dat lipje scheurt altijd verkeerd af, je haalt je vingers open en krijgt spetters op je kleren. Alsof dat niet erg genoeg is, gaat de klunzigheid vaak vergezeld van een vloek. Ook daarin is een gradatie aan te brengen, van onschuldig tot vreselijk; ook daar zien we de verruwing toenemen. Het is daarom niet vreemd dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft besloten om het vloekverbod dat in de Algemene Verordening was verankert, te schrappen. Het is simpelweg niet te handhaven en als iets niet kunt handhaven, waarom zou je er dan mee doorgaan? Dit jaar zei de rechtspraak dat je een agent gerust ‘mierenneuker' mag nemen; de Hoge Raad beschouwt het niet als beledigend. Daar ga je dan met je vloekverbod. Mijn deelneming gaat uit naar de Bond tegen het Vloeken, die zo dapper en onvermoeibaar de strijd blijft aanbinden met de - met name godslasterende - vloek. Schelden, zo claimt de Bond, is een teken van zwakte. Een uiting van onvermogen. Klopt. Geen speld tussen te krijgen. Maar opkroppen van woede en frustratie is veel erger, veroorzaakt stress en daarmee dichtslibbing en vroegtijdige ontploffing van uw kransslagader. Vandaar dat wij Hagenezen een eigen, ijzeren formule hanteren bij het construeren van een welgemikte verwensing. Het betreft een gift ( krèg un) gevolgd door een onverstandig naamwoord (augkasvezakking), een achtelijk naamwoord (leipe) en een persoonlijke afmaker (lampedansâh). Lees alles tussen de haakjes achter elkaar en u ziet de formule. Hier is, zo zult u met mij eens zijn, is geen sprake van vloeken. Hooguit van kruidig maar ontegenzeggenlijk origineel taalgebruik. Het Haags verdient dan ook een ‘status aparte' in de beleving van de Bond tegen het Vloeken en het zou deze organisatie sieren als zij dit eindelijk eens officieel toegeven. Overigens is een vloek pas echt kwetsend als jij dat toelaat. Wellicht is Bodegraven gewoon immuun geworden voor gevloek? Ik dring aan op nader onderzoek.