Column

De Oester

23-05-2015
De typisch Haagse folklore om een pittige bijnaam voor een gebouw te kiezen leidt vaak tot namen waar je als eigenaar niet op zit te wachten. Daar is niets aan te doen. De Haagse geest is autonoom en anarchistisch. Die gaat z'n eigen weg. Je kunt deze traditie natuurlijk wél proberen in je voordeel te laten werken. Je laat mensen meedenken over een bijnaam voor je gebouw - voordat ze dat zelf gaan doen. Laat een mogelijke nadeel in je voordeel werken. Dat mag. Als jurylid van de inzendingen voor de nieuwe naam van het Zuiderstrandtheater op Scheveningen kan ik meesmullen van de creativiteit van mijn stadsgenoten. Een weelde aan titels passeerde de revue. Meer dan 360 inzendingen van – hulde hiervoor – hoge kwaliteit. Allereerst de taalvirtuozen. Die komen met suggesties als Zeeather, Toneelschol en Gemeente Gesteente. Er zitten ook doordenkertjes bij. Brandhieris, bijvoorbeeld. Of Pina, een verwijzing naar de beroemde choreografe Pina Bausch die zand en water als inspiratiebron gebruikte. Sommigen namen zijn simpelweg te lang maar verdienen hier een eervolle vermelding: Op hoop van zegen, het bluffende Pierenwaaiertje, Genieten tussen Helmgrassprieten. De naam ResiDans is ook goed en origineel gevonden. Als jurylid ontkom ik niet aan een paar eigen namen van de inzenders, waarvoor dank: Bralkwal, Bralleput en de StrandBral. Ook de hoekige vorm van het betonnen gebouw spreekt tot de verbeelding. Zeekist,Modderkasteel, Tetris en het Grijspaleis worden genoemd. Het tijdelijke karakter van het theater inspireert iemand tot de naam Ad-hok. Voor anderen is de Scheveningse geschiedenis een bron van inspiratie: Wim Kantheater, Houtrusttheater, ja zelfs Zwolsmantheater komen voorbij. Natuurlijk zijn er inzendingen in het prachtige Scheveningse dialect. De Ookelekook (kokosnoot). 't Loosje ( het schuurtje), 't Kantje (harington) en de Staekelpot ( vuurpot op de oude bomlogger). Niet iedereen is even enthousiast, getuige de volgende benamingen: Kant-noch-wal theater, Norderblok, De Verspilling, de Schaamdoos, VolksVerlakkersPaleis en Flatertheater. Met de anarchistische inborst zit het blijkbaar nog goed! Ook met de Haagsheid zit wel snor. Lees even hardop mee: Kokkelhok, Anshowvishal, Spuisluis, Duinpuist en - ik kon mijn lach niet inhouden - Schollenhol. Speciale vermelding verdient de inzender van de naam Juttem, een prachtige verbastering van de oerHaagse uitroep Jottem! Uiteindelijk kiest de jury unaniem voor een top drie: Anshowvishal op 3, de Verhuisdoos op 2 en op de eerste plaats: de Oester. Omdat het theater lelijk is van buiten, maar een pareltje van binnen. Kom dat zelf zien en doe als ik: koester de Oester.