Column

De Haagse Hogeschool kan de boom in

11-12-2009
‘Ik sta nog steeds te trillen van woede hier, aan de andere kant van deze aardkloot. Hoe dúrven ze?’ Een mailtje van mijn goede vriend Co van Kessel uit Thailand. De ophef over de kerstboom op de Haagse Hogeschool heeft hem bereikt. De directie aldaar wil geen kerstboom in de centrale hal, om 'het internationale karakter en de diversiteit binnen de school te benadrukken'. Co reageert furieus: ‘Internationaal? Wij vieren hier in Thailand óók kerstfeest, terwijl minder dan 1% van de bevolking christelijk is. Mag ik je er aan herinneren dat het Kerstfeest door de christenen gejat is van de Germanen? Het is een feest is van blijdschap en vrede voor iederéén!’.‘Omdat een kerstboom gerelateerd is aan een christelijk feest, hebben we gekozen voor het thema licht’, zegt de Haagse Hogeschool. De reden voor deze beslissing laat zich makkelijk raden; onlangs tikte de commissie gelijke behandeling de school op de vingers, vanwege discriminerende opmerkingen binnen het docentencorps. Een knieval uit angsthazerij, dat is het. Koren op de molen van de PVV ook, die in Den Haag straks meedoet aan de verkiezingen. Het verlies van onze eigenidentiteit is als politiek thema dan wel gekaapt door Geert Wilders - maar dat wil niet zeggen dat hij het alleenrecht heeft. Ook ik maak me zorgen over dat doorgeschoten multi-cultigedoe. Gelijkheid van mensen wordt niet bevorderd door ze te beperken in hun doen en laten. Dus vier je religie of tradities, in welke vorm dan ook, zolang ik er maar geen last van heb.Het zal mij eerlijk gezegd de bout hachelen of er een kerstboom in die hal staat; veel erger vind ik de gedachte die er aan vooraf is gegaan. Die gedachte doet vermoeden dat er op deze school een directie zit met de ruggengraat van een dooie kwal. Wat doe je daaraan? Vriend Co in Thailand geeft misschien wel de beste suggestie: ‘Ik lees hier dat het bestuur kiest voor het thema 'licht en warmte', dat door iedereen op zijn eigen manier mag worden ingevuld. Dat zal ik dan ook maar doen: de fik d’r in.’