Column

Aad is er niet meer

12-02-2012
Gisterenmorgen vroeg overleed de Haagse dichter/schrijver Adriaan Bontebal. Een verlies voor de stad en voor de vrije geesten onder ons. Zijn geest is nu werkelijk vrij, bevrijdt uit dat vermaledijde lichaam.   Ik wens familie en vrienden alle sterkte. En de katten ook.   Ter nagedachtenis aan die lieve, lieve man:   De Haagse Beek Onder de duinen van Kijkduin ligt puin van oude huizen Op slakken van de gasfabriek staat helmgras fier te ruisen Daar aan de voet ontspringt de Beek totaal gespeend van ijver Met mondjesmaat welt water op dat vloeit naar de Hofvijver   De bron verlaten stroomt de Beek door Meer en Bos, iets trager bewoond door yuppie en oud geld en carrièrejager De bereklauw verstikt het land en kikkerdril het water een reiger waakt, een kikker kwaakt geen eend houdt hier zijn snater   Vanuit mijn kikkerperspectief kijk ik op vele ramen van ‘t Rode Kruis, waar Dracula's de kikkerproef beramen Daarachter speelde Holland Sport dat waren nog eens tijden Nu moet je naar het Zuiderpark om Ado te zien lijden   Maar vlak na Houtrust valt ‘ie stil Hoe zou dat komen, vraag je? Het standsverschil breekt hem hier op een kenmerk van het Haagje Al eeuwenlang en onder dwang staat hier een pomp te malen Om wat de beek te weinig geeft uit het kanaal te halen   Het Museon is Dinoland de prehistorie huist er Maar wie er eerst was: kip of ei blijft, vooralsnog, mij duister Iets verder in dat fraaie pand met gele baksteen muren Kan je ‘t meesterschap van Mondriaan en Appel stil begluren   Op Zorgvliet raakt een mens geheid zijn notie van de tijd kwijt Hier valt de Beek het best te zien in al zijn pracht en schoonheid De Beek buigt naar de binnenstad ziet diplomaten komen in ‘t machtig huis van Vader Cats strijdt Kok voor lagere lonen   Ach jee, kijk nou, alweer een tuin vol bomen, struiken, zoden Voor kikkers vrij, maar voor de mens is toegang streng verboden de Yankee rijkaard Carnegie gaf poen om dit te bouwen een internationaal gerecht om vrede te behouden   Nu duikt de Beek de bodem in gaat door als ondergrondse Wie goed zijn oor te luist'ren legt hoort water zachtjes klotsen Langs Javastraat en Willemspark langs Mesdags Panorama de Beek ontmoet de Haagse School mijn stad optima forma   Op het Noordeinde woont ons aller Willem Alexander van Duitschen Bloet, maar in zijn hart een echte waterlander We zijn hier in een buurt beland met uitgestreken koppen waar kak niet enkel ligt op straat maar er ook lóópt, te shoppen   De Beek kruist de Gevangenpoort en door zijn donk're grachten ontsnapte soms het boeventuig dat op zijn straf moest wachten Er klonk gegil ooit op de Plaats toen nog het Groene Zootje Het volk spoog op de broers de Wit zij legden hier het loodje   De laatste halte van de tocht een Middeleeuwse veste Het eindpunt van een voettocht naar de bouwput van het Westen Terwijl men in het centrum bouwt steeds hoger en steeds zotter vlei ik me aan de hoeven van de stier van Paulus Potter. Adriaan Bontebal/Sjaak Bral (1998)